Đào tạo & chuyển giao

Đào tạo & chuyển giao

Lớp đào tạo chuyển giao kỹ thuật sử dụng chỉ sinh học SLU

Lê ký kết "Cố Vấn Chuyên Môn" giữa Ts Bs Lê Tôn Dũng và HYUNDAE MEDITECH KOREA

Lễ ký kết MOU - Việt Nam & Hàn Quốc

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 028 7300 2258